BLOG Personal

Salutare prieteni!

Pe lângă conținutul de bază al site-ului www.agroasig.com am decis să întrețin și un blog personalizat, în care să vin permanent cu diverse informații explicite referitor la asigurările agricole. Consider că nu este de ajuns doar de a Vă prezenta informația, dar și a veni cu anumite clarificări, explicații, exemple, studii de caz, analiză a legislației, și nu în ultimul rând de a fi în contact permanent cu utilizatorii site-ului.

Voi încerca să abordez cele mai frecvente întrebări care le apar agricultorilor în legătură cu asigurările agricole, voi veni cu explicații și reacții la diferite situații, mai ales după producerea calamităților naturale (riscurilor asigurate).

Numaidecât voi veni și cu viziuni privind îmbunătățirea sistemului de asigurări agricole existent la moment în RM și propuneri de aplicare a celor mai reușite practici internaționale în acest domeniu.

Despre necesitatea modificării legislației…

Despre asigurarea SECETEI, sau de ce se feresc Asiguratorii