Animalele (păsările) domestice

132991

Obiecte asigurate:

 • Bovine (vaci pentru lapte, pentru carne și tineret);
 • Ovine (animale mature și tineret);
 • Caprine (animale mature și tineret);
 • Suine (animale de prăsilă și tineret la îngrășat);
 • Cabaline;
 • Păsări (broileri, găini ouătoare, rațe, gâște, curcani, ș. a.);
 • Alte tipuri de animale și păsări domestice.

Riscuri asigurate: PIERIRE și SACRIFICARE FORȚATĂ (inclusiv la indicația ANSA) din cauza:

 • Bolilor (infecțioase, neinfecțioase, invazive);
 • Calamităților naturale;
 • Accidentelor;
 • Incendiului;
 • Furtului (risc suplimentar nesubvenționat).

Perioada de asigurare (subvenționată):

Animalele (păsările) domestice se asigură pe întreg parcursul anului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau una mai scurtă.

Răspunderea Asigurătorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare și se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în polița de asigurare.

Suma asigurată se stabilește prin acordul comun al Părților:

 • În cazul animalelor de prăsilă – conform prețului de procurare (indicat în facturi de expediție, invoice-uri, contracte de procurare-vânzare, ș. a. documente) ;
 • În cazul animalelor/păsărilor la creștere/îngrășare – conform prețurilor oficiale de vânzare a cărnii (indicat în facturi de expediție, contracte de procurare-vânzare, ș. a.), sau prețurilor medii, ce s-au format pe piața locală și masa medie a unui animal (păsări) din grupa respectivă.

Pentru a veni în ajutorul producătorilor agricoli (persoane juridice), Statul acordă Asiguraților suport în mărime de 70% din prima de asigurare, sub formă de subvenții, la încheierea contractelor de asigurare a animalelor/păsărilor domestice (conform Legii 183 din 11.09.2020)!

Notăprotecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este inevitabilă producerea lui, precum și înaintea termenului indicat în polița (contractul) de asigurare.