Animalele (păsările) domestice

132991

Obiecte asigurate:

 • Bovine;
 • Ovine;
 • Caprine;
 • Suine;
 • Cabaline;
 • Păsări (broileri, găini ouătoare, rațe, gâște, curcani, ș. a.);
 • Alte tipuri de animale și păsări domestice.

Riscuri asigurate: PIERIRE și SACRIFICARE FORȚATĂ (inclusiv la indicația ANSA) din cauza:

 • Bolilor (infecțioase, neinfecțioase, invazive);
 • Calamităților naturale;
 • Accidentelor;
 • Furtului (risc suplimentar nesubvenționat).

Perioada de asigurare (subvenționată):

Animalele (păsările) domestice se asigură pe întreg parcursul anului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau una mai scurtă.

Răspunderea Asigurătorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare și se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în polița de asigurare.

Suma asigurată se stabilește prin acordul comun al Părților:

 • În cazul animalelor de prăsilă – conform prețului de procurare (indicat în facturi de expediție, invoice-uri, contracte de procurare-vânzare, ș. a. documente) ;
 • În cazul animalelor/păsărilor la creștere/îngrășare – conform prețurilor oficiale de vânzare a cărnii (indicat în facturi de expediție, contracte de procurare-vânzare, ș. a.), sau prețurilor medii, ce s-au format pe piața locală și masa medie a unui animal (păsări) din grupa respectivă.

Pentru a veni în ajutorul producătorilor agricoli (persoane juridice), Statul acordă Asiguraților suport în mărime de 50% din prima de asigurare, sub formă de subvenții, la încheierea contractelor de asigurare a animalelor/păsărilor domestice (conform Legii 243-XV din 08.07.2004)!

Notăprotecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este inevitabilă producerea lui, precum și înaintea termenului indicat în polița (contractul) de asigurare.