ATENȚIE! Asigurarea animalelor domestice pentru obținerea îndemnizațiilor per cap de animal

Obiecte asigurate:

Bovine (vaci, junci)

Ovine (oi, mioare)

Caprine (capre, căprițe)

Riscuri asigurate: PIERIRE și SACRIFICARE FORȚATĂ (inclusiv la indicația ANSA) din cauza:

  • Bolilor (infecțioase, neinfecțioase, invazive);
  • Calamităților naturale;
  • Accidentelor/traumelor;
  • Incendiului.

Suma asigurată se stabilește prin acordul comun al Părților:

  • Conform prețurilor de procurare, indicate în facturile fiscale sau contractele de cumpărare-vânzare;
  • Conform costului de bilanț în evidența contabilă a Asiguratului sau datelor unui raport de evaluare;
  • În lipsa acestor date, costul animalelor propuse la asigurare se va stabili ca cel mediu de piață în regiunea unde se află exploatația.

Prima totală de asigurare (costul asigurării, inclusiv subvențiile) se calculează din costul animalelor asigurate și constituie între 5,0 și 7,0%, în dependență de mai mulți factori.

În dependență de tipul animalelor și numărul acestora, Asiguratul, fiind subvenționat de către Stat*, achită doar 1,5-2,1% din costul animalelor asigurate!

Exemplu: pentru o vacă, cu costul de 10.000 lei, asigurarea va costa cca. 180 lei.

Perioada de asigurare a animalelor domestice constituie 12 luni calendaristice.

*ATENȚIE! Conform Legii 183 din 11.09.2020, la încheierea contractelor de asigurare a animalelor domestice Statul acordă producătorilor agricoli (persoane juridice), subvenții în mărime de 70% din prima de asigurare!

PENTRU A OBȚINE O OFERTĂ DE ASIGURARE (CALCUL) rugăm să ne CONTACTAȚI!

Telefon fix: (022) 78-38-20 GSM: 068-078-555, 078-376-000

Comments are closed.