OFERTE DE ASIGURARE

Oferim consultanță și asistență producătorilor agricoli, axîndu-ne pe toate aspectele unei asigurări în agricultură:

  1. Explicarea condițiilor de asigurare în agricultură, termeni, noțiuni, subvenționare, obligațiuni și drepturi, legislație.
  2. Identificarea bunurilor și riscurilor necesare de a fi asigurate, în funcție de vulnerabilitatea acestora și destinația asigurării.
  3. Acumularea documentației necesare (acte, forme, extrase, copii ale documentelor, etc.), completarea cererilor și altor documente.
  4. Încheierea contractelor de asigurare a bunurilor agricole gajate la băncile comerciale.
  5. Asigurarea animalelor de prăsilă, subvenționate de către Stat la procurare, pentru care, se solicită în mod obligatoriu asigurare.
  6. Asigurarea bunurilor subvenționate de către AIPA, conform proiectelor START-UP.
  7. În cazul producerii riscurilor asigurate – completarea înștiințărilor, anunțarea organelor și instituțiilor abilitate, formarea Comisiilor de evaluare a daunelor, acumularea pachetelor de documente pentru dosarele de daune, alcătuirea dosarelor de daune.
  8. Calcularea obiectivă a daunelor și achitarea în termen a despăgubirilor de asigurare. 

Un moment foarte important în încheierea unui contract de asigurare în agricultură, este ca Compania de Asigurări cu care doriți să colaborați, să dispună de un contract de REASIGURARE, pentru a-și putea onora obligațiunile în orice situație, inclusiv și la cele mai mari calamități (secetă excesivă, spre exemplu). O companie de asigurări, poate fi credibilă doar atunci când reasigură bunurile agricole la un Reasigurator de talie internațională!

La acest capitol, Vă informăm, că colaborăm cu Compania Internațională de REASIGURĂRI – SWISS RE (Elveția), care ne acoperă în proporție de 70% daunele provocate bunurilor agricole luate la asigurare.

Faptul dat este un argument forte în garantarea onorării obligațiunilor contractuale faţă de Clienți!

Dacă sunteți interesați de o asigurare a bunurilor agricole, solicitați-ne o ofertă de asigurare. Pentru a afla mai multe informații, Vă putem oferi un Ghid privind asigurarea complexă în agricultură.

Cel care VREA – CAUTĂ posibilități iar cel care NU vrea – caută MOTIVE!