Plantațiile multianuale

(se asigură pomii și tufele):

3

Obiecte asigurate:

  • Plantații pomicole tinere, neintrate în rod;
  • Plantații viticole tinere, neintrate în rod;
  • Plantații multianuale, pe rod;
  • Pepiniere pomicole și viticole.

Riscuri asigurate:

  • Grindina;
  • Înghețurile de iarnă;
  • Inundațiile (revărsarea râurilor);
  • Invazia lăcustelor.

Suma asigurată se stabilește prin acordul comun al părților:

  • pentru plantațiile tinere, neintrate în rod – se stabilește în funcție de valoarea cheltuielilor de plantare şi întreținere până la momentul asigurării;
  • pentru plantațiile pe rod – în funcție de costul de bilanț restant.

Perioada de asigurare:

Plantațiile multianuale se asigură pe întreg parcursul anului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau una mai scurtă.

Răspunderea Asigurătorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare și se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în polița de asigurare.

Pentru a veni în ajutorul producătorilor agricoli (persoane juridice), Statul acordă Asiguraților suport în mărime de 50% din prima de asigurare, sub formă de subvenții, la încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale (conform Legii 243-XV din 08.07.2004)!

Notăprotecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este inevitabilă producerea lui, precum și înaintea termenului indicat în polița (contractul) de asigurare.