Plantațiile multianuale

(se asigură pomii și tufele):

3

Obiecte asigurate:

 • Plantații pomicole tinere, neintrate în rod;
 • Plantații viticole tinere, neintrate în rod;
 • Plantații multianuale, pe rod;
 • Pepiniere pomicole și viticole.

Riscuri asigurate:

 • Grindina;
 • Înghețurile de iarnă;
 • Inundațiile (revărsarea râurilor);
 • Furtuni;
 • Invazia lăcustelor.

Suma asigurată se stabilește prin acordul comun al părților:

 • pentru plantațiile tinere, neintrate în rod – se stabilește în funcție de valoarea cheltuielilor de plantare şi întreținere până la momentul asigurării;
 • pentru plantațiile pe rod – în funcție de costul de bilanț restant.

Perioada de asigurare:

Plantațiile multianuale se asigură pe întreg parcursul anului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau una mai scurtă.

Răspunderea Asigurătorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare și se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în polița de asigurare.

Pentru a veni în ajutorul producătorilor agricoli (persoane juridice), Statul acordă Asiguraților suport în mărime de 70% din prima de asigurare, sub formă de subvenții, la încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale (conform Legii 183 din 11.09.2020)!

Notăprotecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este inevitabilă producerea lui, precum și înaintea termenului indicat în polița (contractul) de asigurare.