Recomandări

expert

În cazul în care doriți să încheiați un contract de asigurare a bunurilor agricole, este necesar să urmați următorii pași:

  1. Apreciați-Vă cu bunurile pe care doriți să le asigurați și riscurile ce Vă interesează;
  2. Identificați Companiile de asigurări care prestează servicii de asigurare în agricultură, dispun de Licență eliberată de CNPF și Aviz al Ministerului Agriculturii în acest sens (cel puțin, prin simpla consultare a surselor internet);
  3. Solicitați-le acestor Companii să Vă alcătuiască o Ofertă de asigurare a bunurilor Dvs., la riscurile care Vă interesează, cu descrierea riscurilor acoperite, mărimea tarifelor, mărimea despăgubirilor acordate și modalitatea de calcul, franșizele utilizate la calculul despăgubirilor;
  4. La fel, solicitați informații cu privire la Companie, cota de piață, mărimea încasărilor și despăgubirilor achitate în anii precedenți pe tipul dat de asigurare, datele de contact ale specialiștilor care gestionează domeniul dat și experiența lor, deținerea unui contract de reasigurare a bunurilor luate în asigurare, compania de reasigurare, etc.
  5. Comparați câteva oferte de pe piață, ținând cont nu doar de prețul acordat (cel mai mic tarif), dar și de riscurile incluse în contract și mărimea despăgubirilor acordate pe riscurile care doriți să le asigurați. Încercați să aflați păreri și opinii despre aceste Companii;
  6. Fiți atenți! Dacă sunteți o persoană juridică (SRL, CAP, CP, ÎI, GȚ, etc.) cel mai probabil, că bunurile Dvs. (recolta culturilor, plantațiile multianuale și animalele/păsările domestice) pot fi asigurate subvenționat. Astfel, o să achitați doar 30% din prima de asigurare iar alte 70% vor fi acordate de către Stat, sub formă de subvenții;
  7. După decizia de a colabora cu o anumită Companie, solicitați un exemplu de contract de asigurare. Modelați un calcul a primei de asigurare pe care o veți plăti, la fel ca și un calcul al posibilelor despăgubiri pe care ar urma să le primiți în cazul producerii riscurilor asigurate. Studiați atent contractul, identificați lacunele și punctele lui vulnerabile, la fel și prevederile care pe viitor ar putea avea o dublă interpretare;
  8. Dacă doriți să asigurați o suprafață mare, un număr mare de animale/păsări sau câteva riscuri cumulate, încercați să obțineți și o reducere la tarife;
  9. După ce ați convenit asupra tuturor momentelor, rugați să Vi se alcătuiască contractul și semnați-l doar după o analiză detaliată, în special a tuturor termenilor (de achitare a primelor, de răspundere a Asigurătorului, etc.) și tuturor cifrelor incluse în el. Comparați-l cu modelul de contract examinat anterior;
  10. Solicitați informații suplimentare cu privire la termenii și modalitatea de anunțare a cazurilor asigurate, Serviciile și instituțiile necesare de a fi anunțate suplimentar, date de contact ale experților în despăgubiri, pe care ar urma să-i contactați în cazul producerii riscurilor asigurate.

Și nu uitați: o calamitate naturală poate veni întotdeauna pe neprins de veste, și doar un contract bine alcătuit Vă poate oferi liniște și încredere în ziua de mâine!