Tehnica agricolă (inventarul)

CASCO Agricol:

combina-700x525

Obiecte asigurate:

 • Tractoare (cu roți și cu șenile)
 • Combine cu autotracțiune
 • Excavatoare autopropulsate cu căuș
 • Motostivuitoare electrice complexe
 • Cositoare și altă tehnică complexă acționată prin priza tractorului
 • Semănătoare și similare lor
 • Mașini și utilaje pentru tratări chimice și introducerea îngrășămintelor
 • Remorci
 • Grape
 • Pluguri
 • Inventar agricol simplu

Riscuri asigurate – DISTRUGERE sau DETERIORARE în rezultatul:

 • ACCIDENTELOR RUTIERE
 • Altor tipuri de ACCIDENTE
 • INCENDIULUI (scurtcircuit, fulger, explozie)
 • CALAMITĂȚILOR NATURALE
 • ACȚIUNILOR ILICITE ale terțelor persoane
 • FURTULUI (jafului, tâlhăriei)

Suma asigurată se stabilește în limita valorii bunurilor la momentul încheierii contratului de asigurare, confirmată prin contracte de cumpărare, facturi, dispoziții de plată, etc. Se admite, prin acordul comun al Părților, asigurarea tehnicii agricole (inventarului), la o sumă de asigurare mai mică decât costul real al acesteia (asigurare proporțională).

Perioada de asigurare:

 • Tehnica agricolă (inventarul) se asigură pe întreg parcursul anului, pentru o perioadă de până la 12 luni calendaristice, sau o perioadă mai scurtă, la solicitarea Clientului (Beneficiarului).

Răspunderea Asigurătorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare și se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în polița de asigurare.

Important! Contractele de asigurare a tehnicii (inventarului) agricol nu se subvenționează din Bugetul de Stat, iar Asiguratul achită prima de asigurare integral.

Notăprotecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este inevitabilă producerea lui, precum și înaintea termenului indicat în polița (contractul) de asigurare.