Recolta culturilor agricole

(de câmp și cele multianuale)

productii-medii-culturi-agricole-2016-

Obiecte asigurate: 

  • Recolta culturilor de primăvară – sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, porumb, soia, legume, tutun, cartofi, mazăre, grâu, orz și rapiță;
  • Recolta culturilor de toamnă – grâu, orz și rapiță;
  • Recolta culturilor multianuale  – fructe și struguri, pepiniere viticole și pomicole.

Riscuri asigurate:

Seceta excesivă (la o scădere a recoltei cu peste 30%), Grindina, Înghețurile (timpurii de toamnă, de iarnă, târzii de primăvară), Polignirea culturilor, Suflarea semănăturilor, Inundațiile, Ploile torențiale, Incendierea spicoaselor, Invazia lăcustelor.

Suma asigurată se stabilește prin acordul comun al părților, în baza recoltei medii prognozate la hectar și a prețului de piață al producției, pe suprafața asigurată.

Perioada de asigurare (subvenționată):

  • Recolta culturilor de câmp (de primăvară 2023) – până la 01 iunie 2023;
  • Recolta culturilor de câmp (de toamnă 2022) – până la 01 mai 2023;
  • Recolta plantațiilor multianuale (fructe și struguri) – până la 01 mai  – pentru riscul ”Îngheț de primăvară” sau până la 01 decembrie 2023 pentru celelalte riscuri.

Răspunderea Asigurătorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare.

Pentru culturile agricole, perioada de asigurare se consideră încheiată din momentul finalizării recoltării pe suprafețele asigurate. Momentul finalizării recoltării se consideră încărcarea roadei în lăzi sau unitățile de transport, sau acumularea ei în locuri speciale pentru a fi transportată / procesată.

Pentru a veni în ajutorul producătorilor agricoli (persoane juridice), Statul acordă Asiguraților suport în mărime de 70% din prima de asigurare, sub formă de subvenții, la încheierea contractelor de asigurare a recoltei culturilor agricole (conform Legii 183 din 11.09.2020 și HG 455 din 21.06.2017)!

Notăprotecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este inevitabilă producerea lui, precum și înaintea termenului indicat în polița (contractul) de asigurare.