Recolta culturilor agricole

(de câmp și cele multianuale)

productii-medii-culturi-agricole-2016-

Obiecte asigurate: 

  • Recolta culturilor de primăvară – sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, porumb, soia, legume, tutun şi cartofi;
  • Recolta culturilor de toamnă – grâu, orz și rapiță (sau analogi ai acestora de primăvară);
  • Recolta culturilor multianuale  – fructe și struguri, pepiniere viticole și pomicole.

Riscuri asigurate:

Seceta excesivă (la o scădere a recoltei cu peste 30%), Grindina, Înghețurile (timpurii de toamnă, de iarnă, târzii de primăvară), Polignirea culturilor, Suflarea semănăturilor, Inundațiile, Ploile torențiale, Incendierea spicoaselor, Invazia lăcustelor.

Suma asigurată se stabilește prin acordul comun al părților, în baza recoltei medii prognozate la hectar și a prețului de piață al producției, pe suprafața asigurată.

Perioada de asigurare (subvenționată):

  • recolta culturilor de primăvară – până la 01 iunie (inclusiv) a anului recoltării;
  • recolta culturilor de toamnă – până la 01 decembrie (inclusiv) a anului precedent recoltării;
  • recolta culturilor multianuale – pe întreg parcursul anului.

Răspunderea Asigurătorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare.

Pentru culturile agricole, perioada de asigurare se consideră încheiată din momentul finalizării recoltării pe suprafețele asigurate. Momentul finalizării recoltării se consideră încărcarea roadei în lăzi sau unitățile de transport, sau acumularea ei în locuri speciale pentru a fi transportată / procesată.

Pentru a veni în ajutorul producătorilor agricoli (persoane juridice), Statul acordă Asiguraților suport în mărime de 50% din prima de asigurare, sub formă de subvenții, la încheierea contractelor de asigurare a recoltei culturilor agricole (conform Legii 243-XV din 08.07.2004 și HG 455 din 21.06.2017)!

Notăprotecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este inevitabilă producerea lui, precum și înaintea termenului indicat în polița (contractul) de asigurare.